Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านขวากลิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
พระสมเด็จจิตรลดา สร้างในปี ๒๕๐๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะจัดสร้าง “พระพุทธนวราชบพิตร” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
เหรียญพระพุทธชินสีห์ยุคแรก เหรียญพระพุทธชินสีห์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถานท่านมองเห็นว่าในอำเภออื่นๆ รอบนอกก็เคยมีสภาพที่ไม่แตกต่างจากวัดบ้านไร่มาก่อน
พระเสฎฐตมมุนี เป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย เนื้อทองแดง ขนาดหน้าตักกว้าง ๗ ศอก ประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดราชนัดดาราม กทม.
วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระยองเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดระยอง
พระพุทธรูปทองทิพย์ ลักษณะศิลปะ ศิลปะล้านนา-สุโขทัยปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ วัสดุทองเหลืองปิดทอง ขนาด หน้าตักกว้าง 120 นิ้ว สูง 178 นิ้ว (ตำนานว่าหน้าตักกว้าง 6 ศอก)
รอยพระบาทประดิษฐานอยู่บนเนินหินดาด เชิงเขาประดู่ มีพื่นที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางวาลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากเชิงเขาประมาณ ๑๕๐ เมตร
เหรียญมหาราช เป็นเหรียญที่ สมเด็จย่าฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจ ที่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
หลวงพ่อเพชรมีชัย ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พระราชพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เมื่อท่านได้รับนิมนต์ให้กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิด ท่านก็สามารถนำชาวบ้านช่วยกันสร้างอุโบสถจนสำเร็จ นากจากการก่อสร้างอุโบสถแล้ว
วัดโพธิ์เป็นวัดที่สร้างอย่างใหญ่โตที่สุด มีศิลปกรรมสวยงามมากมายที่สุด - พระเครื่อง
พระพุทธรูปสลักจากศิลาทรายสกุลช่างพะเยาในระยะแรกๆมีรูปแบบคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรก
พระชินสีห์เป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่อัญเชิญมาพร้อมกับพระพุทธชินราช
พระอู่ทองนี้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองในสมัยอู่ทองตอนลาย หรือสมัยที่พระเจ้าอู่ทองยกทัพไปปราบมอญซึ่งก่อการกระด้างกระเดื่องที่เมืองทะวายและเมืองตะนาวศรี
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๒๐ หรือระหว่างปี พ.ศ. ๑๖๐๐-๒๐๐๐ โดยเป็นฝีมือของช่างชาวไทยในมณฑลพายัพ
สุโขทัยอันมีความหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นชื่อของศูนย์กลางกลุ่มคนไทยที่เจริญขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ำยมเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙
พุทธลักษณะ สิงห์หนึ่ง สิงห์สอง และสิงห์สาม หรือพระเชียงแสนนี้ ดังที่เรารู้กันแล้วว่า สิงห์หนึ่งและสิงห์สองหรือพระเชียงแสนยุคตั้นนั้น มีพระเกศเป็นลักษณะบัวตูม
วัดชัยพฤกษมาลา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกาอกน้อย เขตตลิ่งชัน กทม.
ประวัติความเป็นมา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าในศาสนาปัจจุบันได้เสด็จจารึกประกาศธรรมมายยังปัจจันตะประเทศ(หรือประเทศไทยในปัจจุบัน) จนกระทั่งมาถึงเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศ ชื่อว่า เขาเวภารบรรพต
วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวรู้จักคุ้นชื่อกันดี

พระใหม่


เปิดจองพระใหม่ - ประชาสัมพันธ์พระใหม่ - หลวงพ่อคูณ - หลวงพ่อสาคร - หลวงปู่ทวด - พระใหม่


เสื้อยืดมือสอง

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่
พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องทอง ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์

พระเครื่องยอดนิยม
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
หลวงปู่ทวด


 
พระใหม่พลาซ่า : ติดต่อสอบถาม  085-419-9522  raecorner@gmail.com