Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

หลวงพ่อคูณได้พยายามฝึกหัดปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลา จนมีความรู้ความสามารถดีแล้ว จึงได้ออกธุดงค์ไปทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสาน
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลวงพ่อคูณ กับวัตถุมงคล ของขลัง หลวงพ่อคูณท่านจึงวางแนวทางปฎิบัติเพื่อให้เครื่องรางของขลังที่ท่านได้ประกอบพิธีปลุกเสกให้มีความขลังว่า
หลวงพ่อคูณท่านมีญาณที่สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ สมกับสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานว่า “พระญาณวิทยาคมเถร” ยิ่งนัก
หลวงพ่อสาคร : สำหรับเราแล้ว หลวงปู่ทิม ท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูของเราตลอดกาล
หลวงพ่อสาครเล่าให้ฟังว่าท่านจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดหนองกรับ เมื่อมีเวลาว่างท่านได้ไปขอเรียนวิชาจาก ครูทัตและครูหล่อ
หลวงพ่อสาครก็เดินตามเข้ามาคุยกับหลวงปู่เพราะเห็นว่าท่านนั่งตากลมอยู่คนเดียว คุยกันไปคุยกันมาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
การออกบิณฑบาตของพระภิกษุถือเป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
นับตั้งแต่หลวงปู่ได้มาอยู่วัดหนัง ท่านได้บูรณปฎิสังขรณ์พระอารามวัดหนังที่ชำรุดทรุดโทรมให้คืนสู่ปกติ มีความักน้อยในปัจจัยลาภได้มาก็บริจาคซ่อมแซมบูรณปฎิสังขรณ์ปูชนียสถาน
ขอให้ดวงวิญญาณหวงพ่อสาครไปสู่สุขคติภาพครับ หลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อในใจพวกเราตลอดไป
อำเภอด่านขุนทด ที่มีคำขวัญว่า “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่มีพริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง”
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่ “พระญาณวิทยาคมเถร” ในวโรกาสมหามงคล ๖๐ พรรษามหาราชินี
เอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปติดตาติดใจก็คือท่านั่งยองๆของท่าน เรียกได้ว่ามีองค์เดียวในประเทศไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) มีนามว่า เจริญ สุขบท
หลวงปู่อ่อน ญาณศิริ จึงได้ค้นคว้าเรื่องราวในการประพฤติปฎิบัติของพระคุณเจ้ารูปนี้ก็พบว่า พระคุณท่านเป็นพระผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบองค์หนึ่ง มีปฎิปทาและศีลจริยวัตรอันงดงาม
หลวงพ่อหอม ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดชากหมาก ตั้งอยู่ทางฝั่งชายทะเลตะวันออกชื่อเสียงของท่านเคยโด่งดังมาในอดีต
หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน พระสายวิปัสสนา กัมมัฎฐานที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยชื่อดังรูปหนึ่งแห่งเมืองสกลนคร
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล นับเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญญวาสี ในยุคปัจจุบัน
ในลำดับองค์ที่ ๑๘ อันเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ปัจจุบันนี้ สมเด็จพระสังฆราช วาสน์ วาสโน
หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ท่านเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิด
พระครูพิพิธวรกิจ(คล้อย อโนโม) เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒ (ขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน๓) ปีมะเส็ง ปัจจุบันอายุครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี พรรษา ๖๒) นามเดิม คล้อย ทองโอ่

พระใหม่


เปิดจองพระใหม่ - ประชาสัมพันธ์พระใหม่ - หลวงพ่อคูณ - หลวงพ่อสาคร - หลวงปู่ทวด - พระใหม่


เสื้อยืดมือสอง

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่
รวบรวมประวัติพระคณาจารย์ พระเกจิอาจารย์

พระเครื่องยอดนิยม
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
หลวงปู่ทวด


 
พระใหม่พลาซ่า : ติดต่อสอบถาม  085-419-9522  raecorner@gmail.com